Stöd Dresdenkommittén med ett bidrag!

Vi är oerhört tacksamma för ekonomiska bidrag för att mildra utläggen för blommor, facklor, minnestavlor, hemsida, postbox mm. I den mån vi har råd, hjälper vi även utländska gäster att resa hit för att delta i Dresdenceremonin. (Den 13 februari 2006 hade vi äran att ha en tysk gästtalare närvarande, men fler hade önskat komma.)

 

 

 

 

 

Länka

Använd gärna någon av nedanstående GIF-bilder (av vilka en del är animerade) för att länka till oss.