Information av allmänt intresse.

 


Datum: 26 februari 2013

Ärende: Uppdateringar

Dresden 2013 ligger nu upplagd.

 

* * *

Datum: 21 februari 2012

Ärende: Uppdateringar

Dresden 2012 ligger nu upplagd.

 

* * *

 

Datum: 13 mars 2011

Ärende: Uppdateringar

Dresden 2011 och 2009 ligger nu upplagda.

 

* * *

Datum: 12 februari 2011

Ärende: Flera uppdateringar

Ikväll hålls årets Dresdenceremoni. Hemsidan har inte uppdaterats på ett par år, och e-postadressen har varit inaktiv. Det kommer snart att gå att kontakta oss via e-post igen, och bildreportagen från kvällen och år 2009 ska också läggas upp. Förra årets fotocollage ligger nu uppe.

 

* * *

 

Datum: 2 mars 2008

Ärende: Dresden

Den 15 februari avhölls årets Dresdenceremoni. Fotoreportage finns upplagt.

 

* * *

Datum: 7 februari 2008

Ärende: Wilhelm Gustloff

Den 30 januari avhölls årets Wilhelm Gustloff-ceremoni. Fotoreportage finns upplagt.

 

* * *

Datum: 21 januari 2008

Ärende: 2008 års minnesstunder

Som vanligt ska en liten minnesstund för offren på Wilhelm Gustloff avhållas.

Även Dresdenceremonin kommer att bli i det mindre formatet i år. Platsen blir en annan än Almhöjden på Skogskyrkogården.

Vi vill uppmana alla som vill hedra Dresdens minne att gå ut och hålla egna minnesstunder, antingen helt i egen regi eller genom organisationer eller sällskap som vederbörande kan tänkas vara ansluten till.

Efteråt tar gärna emot bildmaterial och några korta ord för publicering.

 

* * *

Datum: 5 juni 2007

Ärende: Enastående artikel från Nordisk frihet

I "Om Dresden och Wilhelm Gustloff"-sektionen har vi återutgivit en oerhört läsvärd artikel om Dresdenbombningen från ett tidigare nummer av Nordisk frihet.

 

* * *

 

Datum: 5 juni 2007

Ärende: Rättstvisten mellan Stokholms stad och Polismyndigheten angående vårt mötestillstånd

Inför 2006 års Dresdenceremoni motsatte sig Kyrkoförvaltningen i Stockholms stad att Polismyndigheten beviljat oss tillstånd till allmän sammankomst på kyrkogården. De överklagade beslutet hos Kammarrätten, vars domslut var till polisens (och vår) fördel. På själva dagen den 13 februari hade ärendet till och med hunnit avgöras i Kammarrätten, som även den beslöt till vår fördel. I slutet av februari överklagade Stockholms stad till Regeringsrätten för att få Kammarrättens beslut upphävt inför liknande kommande situationer.

Vi kände inte till något av detta förrän vi nästan en månad efter Dresdenceremonin fick vetskap om det genom en artikel i Dagens Nyheter:

Strax därefter ingav vi själva en inlaga till rätten för att bemöta en del orättmätiga anklagelser som Stockholms stad genom Stadsadvokaten framfört mot oss:

Trots att det gått nästan ett år sedan dess har rätten ännu inte fattat beslut. Vi återkommer när det sker.

 

* * *

 

Datum: 5 juni 2007

Ärende: Många uppdateringar av hemsidan

Utöver årets avhållna minnesstunder, har hemsidan uppdaterats med tre nya sektioner.

En sida (denna sida) med aktualiteter och annat av allmänt intresse beträffande Dresdenkommitténs verksamhet.

En sida med bilder och några ord från privata minnesstunder från omvärlden.

En sida med brev och kommentarer vi fått från besökare, och även länkar till kommentarer på annat håll.

 

* * *

 

Datum: 5 juni 2007

Ärende: Bildreportage från årets Wilhelm Gustloff- och Dresdenceremonier

Även i år hölls minnesstunder för offren på samma datum som tidigare, den 30 januari och den 13 februari. Två bildreportage finns upplagda.

 

* * *